Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 3

Từ 7.800.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 3

  • Không gian máy chủ: 2U
  • Công suất máy chủ: 400W
  • IP tĩnh: 01 IP
  • Băng thông: 200Mbps
  • Remote hand: có
  • KVM: có
Clear