Bổ sung 01 U máy chủ tại FPT

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Tuỳ chọn mua bổ sung thêm block 1U không gian máy chủ khi máy chủ lớn hơn 1U mặc định.

Clear