Bổ sung 01 U máy chủ tại FPT

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Tuỳ chọn này cần được mua bổ sung khi không gian máy chủ của Quý khách hàng vượt quá 01 U tủ rack

Clear