Bổ sung 100W công suất máy chủ

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Tuỳ chọn mua bổ sung thêm block 100W công suất máy chủ khi máy chủ có công suất lớn hơn 400W

Clear