Hiển thị tất cả 6 kết quả

VNPT Colocation, hạ tầng hiện đại, vị trí thuận lợi, mở rộng dễ dàng, kết nối siêu tốt. Triển khai siêu tốc. Hotline: 0985.456.246

Chỗ đặt máy chủ
Chỗ đặt máy chủ
Từ 600.000  mỗi 3 tháng
Từ 600.000  mỗi 3 tháng
Từ 5.100.000  mỗi 3 tháng
Từ 10.350.000  mỗi 3 tháng
Từ 13.050.000  mỗi 3 tháng
Từ 7.050.000  mỗi 3 tháng