Bổ sung 100W công suất tại Viettel

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung block 100W công suất cho các máy chủ có công suất lớn hơn 400W

Clear