Bổ sung 100W công suất máy chủ VNPT

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung thêm block 100W công suất khi công suất máy chủ lớn hơn 300W

Clear