Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver

Từ 7.050.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver

  • Không gian máy chủ: 1U
  • Công suất máy chủ: 300W
  • IP tĩnh: 01 IP
  • Băng thông trong nước: 100Mbps
  • Băng thông quốc tế: 6Mbps
Clear