Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 5

Từ 17.400.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 5

  • Không gian máy chủ: 5U
  • Công suất máy chủ: 900W
  • IP tĩnh: 03 IP
  • Băng thông: 400Mbps
  • Remote hand: có
  • KVM: có
Clear