Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 8.970.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 400W
  • Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP
  • Băng thông trong nước: 700Mbps
  • Băng thông quốc tế: 15Mbps
  • Tiêu chuẩn DC: Tier 3
  • Remote hand: Có
Clear