Bổ sung 01U không gian tại Viettel IDC

Từ 300.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung 01U không gian tại Viettel IDC

Tuỳ chọn thuê bổ sung thêm 01U không gian máy chủ nếu máy chủ của Quý khách hàng vượt quá 1U

Clear