Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 2

Từ 6.300.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 2

  • Không gian máy chủ: 2U
  • Công suất máy chủ: 500W
  • IP tĩnh: 01 IP
  • Băng thông: 100Mbps
  • Remote hand: có
  • KVM: có
Clear