Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 4

Từ 9.300.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 4

  • Không gian máy chủ: 1U
  • Công suất máy chủ: 400W
  • IP tĩnh: 01 IP
  • Băng thông: 400Mbps
  • Remote hand: có
  • KVM: có
Clear