SSD Cloud Server 2

Từ 900.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server 2

  • 02 Core CPU
  • 02 GB RAM
  • 20 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear