SSD Cloud Server 8

Từ 8.700.000  mỗi 3 tháng

Smart Cloud Server SSD 8

  • 8 Core CPU
  • 24 GB RAM
  • 100 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear