SSD Cloud Server 1

Từ 390.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server 1

  • 01 Core CPU
  • 01 GB RAM
  • 20 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear