Private Cloud 2

Từ 72.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud 2

  • 32 Core CPU
  • 128 GB RAM
  • 1 TB SSD
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 05
  • Support: 24/7
Clear