Gold Cloud Server 6

Từ 12.300.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server 6

  • 08 Core CPU Gold
  • 32 GB RAM
  • 160 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear