Gold Cloud Server 5

Từ 7.350.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server 5

  • 08 Core CPU Gold
  • 16 GB RAM
  • 120 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear