SSD Cloud Server 3

Từ 1.200.000  mỗi 3 tháng

Smart Cloud Server SSD 3

  • 2 Core CPU
  • 4 GB RAM
  • 20 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear