Gold Cloud Server 2

Từ 3.600.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server 2

  • 04 Core CPU Gold
  • 08 GB RAM
  • 80 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear