SSD Cloud Server 7

Từ 6.300.000  mỗi 3 tháng

Smart Cloud Server SSD 7

  • 8 Core CPU
  • 16 GB RAM
  • 100 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear