Gold Cloud Server 3

Từ 4.950.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server 3

  • 08 Core CPU Gold
  • 08 GB RAM
  • 100 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear