Chỗ đặt máy chủ VNPT Bzone

Từ 5.100.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT Bzone

  • Không gian máy chủ: 1U
  • Công suất máy chủ: 300W
  • IP tĩnh: 01 IP
  • Băng thông trong nước: 50Mbps
  • Băng thông quốc tế: 4Mbps
Clear