Hiển thị tất cả 12 kết quả

HB Cloud Server

HB Cloud Server 1

Từ 300.000 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 2

Từ 600.000 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 3

Từ 900.000 mỗi 1 tháng

HB Cloud Server

HB Cloud Server 4

Từ 1.700.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 16X SSD

Từ 2.200.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 32X SSD

Từ 4.600.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

HM 8X SSD

Từ 1.200.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

Large Cloud SSD

Từ 1.200.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

Medium Cloud SSD

Từ 1.000.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

Small Cloud SSD

Từ 400.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

Start Cloud SSD

Từ 129.000 mỗi 1 tháng

SSD Cloud Server

X Large SSD

Từ 1.500.000 mỗi 1 tháng