Gold Cloud Server 4

Từ 2.400.000  mỗi năm

Gold Cloud Server 4

  • 04 Core CPU Gold
  • 16 GB RAM
  • 100 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear