Gold Cloud Server 1

Từ 2.700.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server 1

  • 04 Core CPU Gold
  • 04 GB RAM
  • 40 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear