Gold Cloud Server 7

Từ 15.000.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server 7

  • 16 Core CPU Gold
  • 32 GB RAM
  • 200 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear