Gold Cloud Server 8

Từ 24.900.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server 8

  • 16 Core CPU Gold
  • 64 GB RAM
  • 240 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear