Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Từ 81.000  mỗi 3 tháng
Từ 324.000  mỗi 3 tháng
Từ 324.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

HM 16X Cloud Server SSD

Từ 6.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

HM 24X Cloud Server SSD

Từ 9.000.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

HM 32X Cloud Server SSD

Từ 13.800.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

HM 8X Cloud Server SSD

Từ 3.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Large Cloud Server SSD

Từ 3.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Medium Cloud Server SSD

Từ 3.000.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Mua bổ sung CPU

Từ 300.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Mua bổ sung RAM

Từ 300.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Mua bổ sung SSD

Từ 180.000  mỗi 3 tháng