SSD Cloud Server 5

Từ 2.700.000  mỗi 3 tháng

Smart Cloud Server SSD 5

  • 6 Core CPU
  • 6 GB RAM
  • 60 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear