SSD Cloud Server 4

Từ 2.400.000  mỗi 3 tháng

Smart Cloud Server SSD 4

  • 4 Core CPU
  • 8 GB RAM
  • 40 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear