SSD Cloud Server 6

Từ 3.600.000  mỗi 3 tháng

Smart Cloud Server SSD 6

  • 8 Core CPU
  • 8 GB RAM
  • 80 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear