Private Cloud 4

Từ 165.600.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud 4

  • 128 Core CPU
  • 128 GB RAM
  • 4 TB SSD
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 10
  • Support: 24/7
Clear