Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 5

Từ 6.234.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

  • Không gian máy chủ: 05U
  • Công suất máy chủ: 900W
  • Băng thông: 400Mbps
  • IP tĩnh: 3 IP
Clear