Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 1

Từ 1.800.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 400W
  • Băng thông: 100Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear