Hiển thị 13–24 của 49 kết quả

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Platinum

Từ 3.990.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 1.700.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 2.150.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 1

Từ 1.800.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 2

Từ 2.200.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 3

Từ 2.750.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 4

Từ 3.350.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 5

Từ 6.234.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 6

Từ 9.456.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Bzone

Từ 1.700.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Gold

Từ 3.450.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Platinum

Từ 4.350.000 mỗi 1 tháng