Chỗ đặt máy chủ VNPT Bzone

Từ 1.700.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 350W
  • Băng thông trong nước: 50Mbps
  • Băng thông quốc tế: 4Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear