Hiển thị 1–12 của 51 kết quả

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung công suất điện

Từ 200.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung CPU cho Cloud Server

Từ 100.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung CPU cho HB Cloud Server

Từ 120.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung IP Public cho cloud Server

Từ 150.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung IP Public cho Colocation

Từ 150.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung IP Public cho HB Cloud Server

Từ 50.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Colocation

Bổ sung không gian máy chủ

Từ 200.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung RAM cho Cloud Server

Từ 100.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung RAM cho HB Cloud Server

Từ 120.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên Cloud Server

Bổ sung SSD cho Cloud Server

Từ 60.000 mỗi 1 tháng

Bổ sung tài nguyên cho HB Cloud

Bổ sung SSD cho HB Cloud Server

Từ 30.000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 2.990.000 mỗi 1 tháng