Showing all 4 results

Private cloud

Private Cloud là dịch vụ IDCViet cung cấp tới khách hàng hệ thống máy chủ ảo mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ KVM hiện đại. Sử dụng tài nguyên độc lập, quản trị dễ dàng, bảo mật tuyệt đối. Khách hàng dễ dàng thêm, sửa, xóa các VM cũng như sử dụng các tùy chọn bảo mật, kết nối phù hợp với nhu cầu CNTT của doanh nghiệp.

Private Cloud

Private Cloud 1

Từ 13.600.000,0 mỗi 1 tháng

Private Cloud

Private Cloud 2

Từ 23.500.000,0 mỗi 1 tháng

Private Cloud

Private Cloud 3

Từ 27.000.000,0 mỗi 1 tháng

Private Cloud

Private Cloud 4

Từ 53.500.000,0 mỗi 1 tháng