Hiển thị 13–22 của 22 kết quả

Private Cloud

Private Cloud 1

Từ 42.000.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 2

Từ 72.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 3

Từ 84.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 4

Từ 165.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Small Cloud Server SSD

Từ 1.200.000  mỗi 3 tháng
Từ 810.000  mỗi 3 tháng
Từ 1.620.000  mỗi 3 tháng
Từ 2.430.000  mỗi 3 tháng
Từ 5.508.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Start Cloud Server SSD

Từ 387.000  mỗi 3 tháng