Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

SSD Cloud Server

HM 16X Cloud Server SSD

Từ 6.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

HM 24X Cloud Server SSD

Từ 9.000.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

HM 32X Cloud Server SSD

Từ 13.800.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

HM 8X Cloud Server SSD

Từ 3.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Large Cloud Server SSD

Từ 3.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Medium Cloud Server SSD

Từ 3.000.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 1

Từ 42.000.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 2

Từ 72.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 3

Từ 84.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 4

Từ 165.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

Small Cloud Server SSD

Từ 1.200.000  mỗi 3 tháng
Từ 810.000  mỗi 3 tháng