HM 32X Cloud Server SSD

Từ 13.800.000  mỗi 3 tháng

HM 32X Cloud Server SSD

  • 16 Core CPU
  • 32 GB RAM
  • 50 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear