HM 16X Cloud Server SSD

Từ 6.600.000  mỗi 3 tháng

HM 16X Cloud Server SSD

  • 08 Core CPU
  • 16 GB RAM
  • 50 GB SSD
  • Băng thông: 300Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear