GPU Cloud Server 1 – GTX 1080Ti

Từ 20.400.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server 1 RXT 1080Ti

  • 4 Core CPU
  • 10 GB RAM
  • 1000 GB SSD
  • 01 Card GPU RTX 1080Ti
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear