GPU Cloud Server 3 – GTX 1080Ti

Từ 27.000.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server 3 – GTX 1080Ti

  • 10 Core CPU
  • 24 GB RAM
  • 1000 GB SSD
  • 01 Card GPU RTX 1080Ti
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear