GPU Cloud Server 1 – Tesla V100

Từ 113.400.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server 1 – Tesla V100

  • 4 Core CPU
  • 10 GB RAM
  • 1000 GB SSD
  • 01 Card GPU Tesla V100
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 24/7
Clear