Bổ sung CPU cho Smart Cloud

Từ 324.000  mỗi 3 tháng

Mua bổ sung CPU cho máy chủ ảo, Quý khách hàng vui lòng chọn số lượng Core CPU cần nâng cấp.

Clear