Bổ sung 100W điện tại Viettel IDC

Từ 300.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung 100W điện tại Viettel IDC

Tuỳ chọn thuê bổ sung thêm 100W công suất máy chủ nếu máy chủ của Quý khách hàng vượt quá 400W

Clear