Bổ sung 100W công suất điện tại FPT

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Tuỳ chọn này cần được mua bổ sung khi công suất máy chủ của Quý khách hàng vượt quá 400W.

Clear