Bổ sung 1 IP tĩnh tại Viettel IDC

Từ 450.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung 1 IP tĩnh tại Viettel IDC

Tuỳ chọn thuê bổ sung thêm 01 IP tĩnh nếu khách hàng cần nhiều hơn 1 IP

Clear